• تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۸۹۸۹/ت۴۹۲۷۷هـ                                                            ۲۴/۶/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۳۰۳/۰۲۰ مورخ ۹/۶/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ تصویب نمود: ۱ـ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی …
 • قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۶۷۰۸/۳۴۷                                                                        ۱۹/۶/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران که با عنوان طرح دوفوریتی پیگیری حقوقی ـ سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولتهای آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۵۳                                                                                                                             ۱          شماره۳۷۵۷۴هـ/ب                                                        …