• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر استهبان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم فارس       به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/1388 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر استهبان (موضوع الحاق 6/5 هکتار زمین به محدوده بمنظور تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر) را براساس مصوبه مورخ 23/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مورد بررسی و تصویب قرار داد. مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شمال خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان خوزستان       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/12/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شمال خوزستان (شامل شهرستانهای دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر و گتوند) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لامرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم فارس       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/1388 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لامرد را بر اساس مصوبه مورخ 1/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرارداد و مقرر نمود:       ـ طرح جامع شهر لامرد مورد بازنگری قرار گرفته و مراحل تصویب را مطابق مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی در خصوص تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 100.000 نفر طی نماید.       ضمناً الحاق حدود 20 هکتار به محدوده طرح جامع مصوب، به منظور تأمین زمین مسکن مهر مورد تصویب …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اردکان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردکان در جلسه مورخ 1/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به حذف اراضی کشاورزی و باغات واقع در مرکز و غرب شهر معادل (6/44) هکتار (طبق نقشه پیوست)، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پ…
 • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب گیلان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان گیلان       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/12/1387، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه غرب گیلان (شامل شهرستانهای آستارا، تالش، رضوان‌شهر و ماسال) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) م…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سروآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سروآباد در جلسه مورخ 23/6/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعریف مجموعه شهری و شاخصهای آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استانداران محترم آذربایجان شرقی ـ آذربایجان غربی ـ اردبیل ـ اصفهان ـ ایلامبوشهر ـ تهران ـ‌ چهارمحال و بختیاری ـ خراسان شمالی ـ خراسان رضویخراسان جنوبی ـ خوزستان ـ زنجان ـ سمنان ـ سیستان و بلوچستان ـ فارسقزوین ـ قم ـ کردستان ـ کرمان ـ کرمانشاه ـ کهگیلویه و بویراحمد ـ گیلانگلستان ـ لرستان ـ مازندران ـ مرکزی ـ همدان ـ هرمزگان ـ یزد       به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/1/1388 در اجرای تبصره 1 ماده1 مصوبه مورخ 26/7/1374 هیأت محترم وزیران که مقرر می‌داشت « تعریف…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوانات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بوانات در جلسه مورخ 1/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور (مطابق نقشه پیوست)، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…