• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر میانرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر میانرود در جلسه مورخ 30/5/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ عنوان اراضی زراعی از نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد.       2ـ ضوابط مربوط به حرایم درجه 1 و 2 و... در نقشه حریم مشخص گردد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بجنورد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان خراسان شمالی       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/9/1389؛ طرح جامع شهر بجنورد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه‌ تهی…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰                                                            ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه جهت استحضار و اقدام مقتضی قانونی ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۴۸۳۳۶/۹۰۰۰                                                            ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان پیرو بیانات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مورخ…