• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر خمیر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بندر خمیر در جلسه مورخ 2/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.         لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذک…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قدس

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
      استاندار محترم استان تهران       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/3/1390؛ طرح جامع راهبردی ساختاری شهر قدس را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزار…