• دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری        شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره «1» ماده « 16» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی         م…
 • مصوبه «تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          مصوب جلسه 640 مورخ 29/11/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 640 مورخ 29/11/1387، بنا به پیشنهاد مورخ 14/10/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌استناد ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) تصویب نمود:        « آقای دکترسیدحسام‌الدین نبوی‌زاده، به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه «تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          مصوب جلسه 640 مورخ 29/11/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 640 مورخ 29/11/1387، بنابه پیشنهاد مورخ 14/10/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به ‌استناد ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) تصویب نمود:        « آقای دکترشاهین محمدصادقی، به موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          مصوب جلسه 640 مورخ 29/11/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 640 مورخ 29/11/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 4/10/1387 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) تصویب نمود:        « آقای دکترسیدمحمدتقی بطحائی، به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه «تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          مصوب جلسه 640 مورخ 29/11/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 640 مورخ 29/11/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 14/10/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌استناد ماده 3 آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370) تصویب نمود:        « آقای دکتر حمید محمدجعفری، به‌موجب تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص احداث شهرک مسکونی قشلاق خندان واقع در خارج از حریم صفادشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان تهران         شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ7/11/1387 خود موضوع احداث شهرک مسکونی قشلاق خندان واقع در خارج از حریم صفادشت با اختصاص سیصد هکتار اراضی موسوم به قشلاق خندان به منظور تأمین بخشی از نیاز مسکن مجموعه شهری تهران (حوزه شهری کرج ـ شهریار) موافقت نموده و در این راستا مقرر نمود که:         الف ـ این اراضی به عنوان محدوده منفصل شهر صفادشت تحت مدیریت شهرداری این شهر قرار گیرد و حریم شهر صفادشت به همین منظور اصلاح شود.         ب ـ به منظور عدم افزایش سقف جم…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کهریزک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تهران        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و باتوجه به تصویب طرح جامع شهر کهریزک در جلسه مورخ12/11/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به‌انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی…