• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۷۸

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتاد و هشتم(78)‌ 28 بـهمن‌مـاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 6 محرم‌الحرام‌  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و هشتم‌ بهمن‌ماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ مرثیه‌خوانی‌ بمناسبت‌ فرارسیدن‌ تاسوعا و عاشورای‌حسینی‌.4 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمصطفی‌ طباطبایی‌نژاد،ر…