• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۲۸۹۴/۹۴/۷                                                                      ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۴۳۶ شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ سؤال ۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم، اعمال تخفیف نماید یا نیاز به تقاضای معاون جرم دارد؟ ۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفیف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولیاء دم را ج…
 • اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۴۱۸۱/۵۲۹۹۲                                                                     ۲۱/۱/۱۳۹۵ اصلاح بند (۱) و بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ عبارت «معادل پنجاه و دو هزار میلیارد (۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است،» به صورت عبارت «معادل چهل و …
 • آیین‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۴۹۸۹/ت۵۱۸۶۰هـ                                                               ۲۲/۱/۱۳۹۵ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور ماده۱ـ به‏منظور نظارت، هماهنگی و تص…
 • آیین¬نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ                                                               ۲۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین­نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات­های مس…
 • آیین¬نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳هـ                                                              ۲۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۳۰۴/۱۹۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ ، آیین ‎ نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین­نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم  ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ماده۱ـ افزایش ب…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ                                                              ۲۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۹۶۵۷۰/۱۹۷۳۸/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین ‎نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم  ـ مصوب۱۳۹۴ـ ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می…
 • تصویب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و ششصد میلیارد (۴۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید گندم تولید داخل

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۳۴۱۰/ت۵۲۹۹۲هـ                                                               ۱۸/۱/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و ششصد میلیارد (۴۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خرید گندم تولید داخل وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ما…
 • تصویب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۵۱۹۸/ت۵۳۰۰۶هـ                                                               ۲۳/۱/۱۳۹۵ تصویب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروی مورد مصرف بیماران خاص و سرطانی به فهرست داروهای موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۶/ت۴۸۰۵۲هـ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شور…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۴۵۹۱/ت۵۲۷۸۲هـ                                                               ۲۲/۱/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین حق امتیاز ارتقای پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۸۳۴۴۲/۱ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۴ وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ…
 • تصویب‌نامه در خصوص ترتیب اعمال حساب موضوع مابه‌التفاوت ارزش سهام و سایر حقوق و امتیازات و تعهدات مربوط در شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۴۶۰۷/ت۵۲۵۶۱هـ                                                                 ۲۲ /۱/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص ترتیب اعمال حساب موضوع مابه‌التفاوت ارزش سهام  و سایر حقوق و امتیازات و تعهدات مربوط در شرکت‌های فولاد مبارکه  و فولاد خوزستان وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۹۱۰/۶۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسل…
 • تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۵۲۰۲/ت۵۳۰۰۶هـ                                                              ۲۳/۱/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (۱۰) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ…
 • آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵ آیین‌نام…
 • اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۰۰/۲۲۸۲/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰                                                       …
 • آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:01
  شماره۱۰۰/۲۴۶۴/۹۰۰۰                                                                ۲۳/۱/۱۳۹۵ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵ آیین‌نا…