• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ماکو

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان غربی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرماکو در جلسه مورخ 29/10/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه‌ای خوزستان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان خوزستاناستاندار محترم استان کهکیلویه و بویراحمد       شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در چهاردهمین جلسه سالجاری در جلسه مورخ 25/8/1388 طرح کالبدی منطقه‌ای خوزستان را مورد بررسی قرار داده و مقرر نمود که مشاور نسبت به اصلاح نقطه نظرات کمیته فنی اقدام لازم معمول داشته و طرح مجدداً در شورای عالی مطرح شود. ضمناً مشاور نسبت به اخذ پیشنهادات اعضای شورایعالی و استانداران خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اقدام و نظرات آنان را در بازنگری طرح استفاده نماید. رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضای…