• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۸۴

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و هشتاد و چهارم(384)‌ 2  دیـمــــــاه‌ 1382 هجری‌ شمسی‌  28شوال‌المکرم‌ 1424 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم ‌1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ دوم‌ دیماه‌ 1382       فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدسبحان‌حسینی‌ حیدرآبادی‌ ـ بهیار سلیمانی‌ ـ سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور و ایرج‌ ندیمی‌.…