• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرزابل

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم سیستان و بلوچستانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر زابل         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛        شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/9/1386؛ طرح جامع شهر زابل را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرساز…