• مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ـ سازمان‌های وابسته و مؤسسات دولتی ـ نهادهای انقلاب اسلامی          شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کش ور در دستگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب نمود:          ماده1ـ شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ب…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ـ سازمان‌های وابسته و مؤسسات دولتی ـ نهادهای انقلاب اسلامی          شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کش ور در دستگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب نمود:          ماده1ـ شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ب…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص بهبود فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایت‌مندی مردم از خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری         شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که در این مصوبه به اختصار « معاونت توسعه مدیریت» نامیده می‌شود، در راستای اجرای ماده (36) و بند (10) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهبود فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افز…
 • اصلاح مصوبه شماره ۳۵۲۶۹/۲۰۶ ـ ۷/۷/۱۳۸۹ شورای عالی اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و داراییمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات      شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات، به منظور ایجاد یکپارچگی تشکیلاتی و مدیریت فنآوری اطلاعات کشور، مفاد مصوبه شماره 35269/206 تاریخ 7/7/1389 شورا را به شرح زیر اصلاح نمود:      1ـ از آنجایی که شرکت فنآوری اطلاعات ا…