• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۴)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    124« کسی که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب و مبّری از مسؤولیت است ولی افراد بالغ زیر 18 سال طفل محسوب نشده و در صورت ارتکاب جرم، پرونده آنها در دادسرا مطرح و سپس بر حسب جرم ارتکابی یا در دادگاه اطفال و یا در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود»         سؤال ـ منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نظریه شماره 2940/7 ـ 21/4/1382 نظریه اداره کل حقوق…
  • راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیت‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 569 مورخ 12/7/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیری در توسعه فرهنگی و تحولات اجتماعی ایران برعهده دارد که از مهمترین آنها می‌توان به وظایف آموزشی، خبری، هدایتی، تفریحی و تبلیغی اشاره کرد. این وظایف از نظر اغلب دانشمندان علوم ارتباطات تصریح شده است. نظریه‌های ارتباطات در یکصد سال گذشته، از قدرت بی‌رقیب و فزاینده وسایل ارتباط جمعی و نقش اول آن در ایجاد تحولات وسیع جوامع انسانی بحث کرده و از تسلّط فناوری پیشرفته ارتباطی بر فرهنگ و حیا…