• مصوبه « اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 677 مورخ 16/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده        مصوبه « اصلاح آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» که در جلسه 677 مورخ 16/9/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 13/5/1389 رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:مقدمه        به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و ایجاد هماهنگی‌های لازم در…
  • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر کهنوج

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب الحاق اراضی به محدوده شهر کهنوج جهت تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد.       1ـ با الحاق مذکور به میزان مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، به عنوان محدوده منفصل شهری جهت تأمین مسکن مهر موافقت می‌گردد، به نحویکه اراضی حدفاصل شهر…