• رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها

    شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۱۰۰/۱۴۸۴۳/۹۰۰۰                                                              ۱۵/۴/۱۳۹۰ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۴۳/۹۰۰۰ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و رعایت مفاد آن به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   رؤسای محترم کل دادگستری استان‌ها به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک‌ میلیون نفر جمعیت، مصوب ۴/۲/…