• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۸

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هشتـم‌ 9 تـیـــرمـــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ (8) 10 جمادی‌الاول‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ نهم‌ تیرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: عباسعلی‌ اللهیاری‌،قدرت‌الله علیخانی‌ و سیدعباس‌ پاک‌نژاد.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلام…