• الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۳۳۴/۹۳/دش                                                                     ۱۱/۳/۱۳۹۳ الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مصوبه «الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی» که در جلسه ۷۴۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۳۳۷/۹۳/دش                                                                     ۱۱/۳/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد (مصوب جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد» که در جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۳۳۵/۹۳/دش                                                                     ۱۱/۳/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز (مصوب جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز» که در جلسه ۷۴۵ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل …
 • تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲هـ                                                            ۱۱/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سازمان صدا و سیمای جمهوری…
 • رأی اصلاحی شماره‌های ۲۵ـ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/۲۳۹                                                                        ۱۰/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۵/۱/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۲۵ـ۲۴    کلاسه پرونده : ۹۰/۲۳۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ و ۲۴ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی…
 • رأی شماره۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ ـ ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/۲۳۱                                                                        ۱۰/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۸/۲/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۱۷       کلاسه پرونده : ۹۰/۲۳۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره ۶۰۲۴۱/۸۸ـ۶/۷/۱۳۸۸ معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه گردش کار : آقای مهدی اس…