• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۶۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ شصت‌ و هفتم‌ (67) 23 دیماه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 1 ذیحجه‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و سوم‌ دیماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: انوشیروان‌محسنی‌بندپی‌، علی‌اکبر ناصری‌، محمدباقربهرامی‌ و محمدحسن‌ جمشیدی‌اردشیری‌.4 ـ تذکرات‌ نم…