• رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   مصوب 7/3/1371 از تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی است                                                                         تاریخ دادنامه: 28/6/1390      شماره دادنامه: 266        کلاسه پرونده: 88/76    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    درخواست‌کننده: آقای امیرحسین آقایی، مدیرعامل شرکت صانع طب    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه‌های شماره 1974 مورخ 30/10/1385 و 46 مورخ 25/1/1387 شعب دوازدهم و  اول تجدیدنظر دیوان  عدالت اداری.    گردش کار: شعب دیوان عدالت اد…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان     در اجرای بند (8) مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جالق با جمعیت 22500 نفر در افق سال 1400، مساحت محدوده 9/855 هکتار و مساحت حریم 4000 هکتار در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:     1ـ کاربری مخروبه و بایر از راهنمای نقشه کاربری پیشنهادی حذف گردد.     2ـ نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مطابق ب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۳/۳ هکتار اراضی تعاونی مسکن اتوبوس‌رانی شاهین‌شهر به محدوده شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان اصفهان     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در سیزدهمین جلسه سال 1390 خود در تاریخ 4/7/1390 موضوع الحاق 3/3 هکتار اراضی تعاونی مسکن اتوبوس‌رانی شاهین‌شهر به محدوده شهر را که در جلسه مورخ 25/2/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان با شرط تأمین خدمات عمومی برای این اراضی، مورد تصویب قرار گرفته بود را مورد بررسی قرار داد و با شرط تأمین خدمات عمومی برای اراضی مذکور با الحاق آن به محدوده شاهین‌شهر موافقت نمود.     مراتب برای استحضار اعلام می‌شود. نقشه اراضی موردنظر متعاقب…