• مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد 5 و 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی(مصوب جلسه 674 مورخ 11/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی        موارد اصلاحی و تکمیلی مواد 5 و 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسه 674 مورخ 11/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:        ماده5 ـ دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و اعضای…
 • اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت»(مصوب جلسه 713 مورخ 16/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      اساسـنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفـاعی عدالت» که در جـلسه 713 مورخ 16/3/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود:      مقدمه      به منظور تحقق اهداف مندرج در «کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» مصوب 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین براساس ضوابط کلی صدور مجوز …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری ۱۶ هکتار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری 16 هکتار اراضی مربوط به شرکت مپنا از تجاری ـ اداری و خدمات به صنعتی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رسا…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۶۰۰             ۱                         شماره۶۱۳۵۰ هـ/ب                                                                     ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نا…
 • اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۱۸۸۹/۹۱/دش                                                                 ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت» (مصوب جلسه ۷۱۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساسـنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفـاعی عدالت» که در جـلسه ۷۱۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود: مقدمه به منظور تحقق اهداف مندرج در «کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» مصوب ۲۳/۷/۱۳۶۴ شورای عالی ا…
 • مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۷۵۶۸/۸۹/دش                                                                     ۱۲/۸/۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب جلسه ۶۷۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موارد اصلاحی و تکمیلی مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسه ۶۷۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری ۱۶ هکتار اراضی مربوط به شرکت مپنا از تجاری ـ اداری و خدمات به صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۶۲۴۵۴                                                                ۹/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری ۱۶ هکتار اراضی مربوط به شرکت مپنا از تجاری ـ اداری و خدمات به صنعتی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی …
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۰۲۹۵۶/ت۴۶۵۱۳هـ                                                          ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق نوآوری و شکوفایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسس…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۰۲۹۶۹/ت۴۷۲۱۰ک                                                         ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری وزارت کشور وزیران عضو کمیـسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ بنا به‌پیشنهادهای شماره ۷۵۰۷۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ و شماره ۴۴۱۴۰/۴۲/۴/۱ مـورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ وزارت کـشور و به استنـاد ماده (۱۳) قانـون تعاریف و ضـوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ روستای گوجان…
 • تصویب‌نامه درخصوص فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خدمت مقدس سربازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ                                                          ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در خدمت مقدس سربازی نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۳۴۳۸ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ کلیه نیروهای وظیفه که مشغول به خدمت مقدس سربازی می‌باشند و سایر کس…
 • قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۵۸۱۸۲/۵۶۱                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۰۹۵/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و د…
 • قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۵۹۵۰۶/۵۵۵                                                                        ۶/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۱۰۶/۴۶۶۱۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری ا…