• اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۵۴۵۵۴/ت۵۱۶۵۴هـ                                                         ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد: تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای ش…
 • الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۵۴۰۵۲/ت۵۱۲۸۷هـ                                                        ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۶۹۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد: ۱ـ متن زیر به عنوان بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات موضـوع تصویـب‌…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک                                                        ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی سازمان حفاظت محیط‌زیست وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و ماده واح…
 • تصویب‌نامه در خصوص اعتبار پیش‌بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳مانع از ترخیص کالاهایی که از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند نمی‌باشند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۵۳۴۶۸/ت۵۰۵۸۹هـ                                                        ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اعتبار پیش‌بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مانع از ترخیص کالاهایی که از حقوق ورودی  و سود بازرگانی معاف هستند نمی‌باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ گمرک جمهوری اسلامی‌ایران هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمه…
 • تصویب‌نامه در خصوص کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۵۳۴۶۵/ت۵۱۶۲۶هـ                                                         ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۸۴۷۷۳ ـ۲/۱۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نفـت و به استنـاد ماده (۱) قانون هـدفمند کردن یارانـه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد: ۱ـ بهای فروش هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف‌کننده نهایی) از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۳ از مبلغ (۴۵۰۰) ریال به مبلغ (۴۱۴۰) ریال کاهش می‌یابد. ۲ـ بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تح…
 • تصویب‌نامه در خصوص اجازه پرداخت مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بابت رد دیون دولت به شهرداریها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۵۴۰۵۰/ت۵۰۹۴۴هـ                                                        ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اجازه پرداخت مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)بابت رد دیون دولت به شهرداریها وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: ۱ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعهد سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۱۵۴۶۲۱/ت۵۱۶۲۵هـ                                                           ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص سازمانهای بیمه‌گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه‌های مربوط و داروهایی که در بخش‌های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می‌گردد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۳۴۴۹/ت۵۰۲۵۸هـ                                                          ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی وزارت نفت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۲۹۱ـ۳/۱۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصویب کرد: ۱ـ الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه…
 • تصویب‌نامه درخصوص طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌های فسا و میرجاوه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۴۶۲۴/ت۵۱۶۴۰هـ                                                          ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌های فسا و میرجاوه وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۱۰۰/۴۰/۴۷۵۰۲/۹۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۰۴۴/۹۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تصویب کرد: ۱ـ طبقه‌بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان‌ها…
 • رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۲/۱۰۶۰                                                                        ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۹۲۰    کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شم…
 • رأی شماره‌های ۱۹۲۷ ـ۱۹۲۶ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره ۹۲/۶۴۰ ـ ۵۹۸                                                                 ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳                شماره دادنامه: ۱۹۲۷ـ۱۹۲۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۰ ـ ۵۹۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۶۱/۲۰۰۰۰ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۲ اعلام کر…
 • رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره:۹۲/۴۶۹                                                                           ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۹۰۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۴۶۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ گردش کار: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال …
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳/۹۰۰۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص صیانت از محیط زیست، جنگلها، مراتع و منابع آبی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۰۰/۷۸۵۹۷/۹۰۰۰                                                            ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی‌کشور با احترام تصویر بخشنامه به شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «صیانت از محیط زیست، جنگلها، مراتع و منابع آبی» جهت درج در روزنامه رسمی‌به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۷۸۵۸۳۰/۹۰۰۰                                                          ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ بخشنامه به مرا…