• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۳ ۲۶۳ شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ـ ۹۳ سؤال نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر صفاشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۵۸۷۶                                                                     ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر صفاشهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بهبهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۵۹۹۳                                                                     ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  در خصوص طرح جامع شهر بهبهان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ طرح جامع شهر بهبهان را پیرو مباحث جلسه و صورتجلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود: ۱ـ خروج روستای اسلام‌آباد (علیا) از حریم. ۲ ـ خروج بخش شرقی کمربندی شرقی شهر به استثنای مید…
 • اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مناطق نمونه گردشگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۵۹۷۴                                                                     ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره مناطق نمونه گردشگری معاون محترم رئیس‌‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ با توجه به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مبنی بر لزوم تغییر رویکرد و ایجاد اصلاحات برای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود گردشگری و با توجه به بند ۱ ماده ۱ و قسمت د بند ۱ …
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۵۸۷۴                                                                     ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات) استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسات مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ و ۲۳/۴/۱۳۹۳ و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود: ۱ـ سند کاربری اراضی ۱ـ۱ـ نظر به اینکه د…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع حریم شهر مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۱۸۸۵                                                                       ۱/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع  حریم شهر مشهد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ خود و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری بافتهای واجد ارزش مورد بررسی قرار داد و به شرح زی…
 • اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۷۲۸۸/۵۰۳۲۷                                                               ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱ـ نظر به اینکه در ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رقم «۱۳۹۳» به‌صورت رقم «۱۳۹۲» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. ۲ـ اصلاح عبارتی موضوع نامه شماره ۱۱۵۳۳۸/۵۰۳۲۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ کان‌لم‌یکن تلقی م…
 • تصویب‌نامه درخصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۷۶۶۷/ت۵۱۴۳۸هـ                                                          ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان جاسک وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت‌وزیران در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۰۶۲/۶۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۸) اصلاحی ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک صنعت…
 • تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۷۶۷۵/ت۵۰۶۴۲هـ                                                          ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۷۶۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عمل…