• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۱۱۱ شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می­نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه  مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجراء نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می­رسد. ۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امک…
 • اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور: نظر به اینکه تصمیم‌نامه شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ ـ ۹/۴/۱۳۸۹ و تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ از طریق شبکه پیام دولت جهت درج به روزنامه رسمی ارسال نگردیده است. لهذا مبادرت به درج و انتشار اصلاحیه مصوبات صدرالذکر می‌گردد. روزنامه رسمی کشور   اصلاح مصوبات شماره ۷۸۹۱۸/۴۴۳۷۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۹ و ۱۶۴۶۷۹/ت۴۳۲۸۹هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ شماره۶۵۶۸۶/ت۴۹۷۵۰هـ                                                              ۱۱/۶/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و د…
 • تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استان ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۶۷۲۴۵/ت۵۱۰۱۸هـ                                                              ۱۵/۶/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استان ایلام وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۱۵۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد…