• اصلاح مفاد ماده (۱) مصوبه شماره ۲۶۴۳۷/۲۰۶ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۹ شورای عالی اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  اصلاح مفاد ماده (1) مصوبه شماره 26437/206 مورخ 20/5/1389 شورای عالی اداری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور      شورای عالی اداری در یکـصد و پنجاه و سومین جلسه مـورخ 8/9/1390، بنا به درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مفاد ماده (1) مصوبه شماره 26437/206 مورخ 20/5/1389 شورا را به شرح زیر اصلاح نمود:      تاریخ اشتغال به تحصیل دانشجویان فعلی مرکز آموز…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انجام اصلاحات ساختاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انجام اصلاحات ساختاری،افزایش کارآمدی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های مربوط به امور تربیت بدنیو پرورشی و ارتقای اثربخشی و انعطاف‌پذیری در وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور انجام اصلاحات ساختاری، افزای…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسهیل ارایه خدمات به ایثارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسهیل ارایه خدمات به ایثارگران دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری          شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390، در اجرای مفاد مصوبه شماره 32090/206 مورخ 5/7/1390 شورا، به منظور تسهیل در ارایه خدمات به ایثارگران، بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تصویب نمود:         1ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و بنیاد شهید…
 • رأی شماره ۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  بخشنامه شماره 37/02/302/2/م  مورخ 13/9/1385 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح                                            تاریخ دادنامه: 26/10/1390     شماره دادنامه: 463     کلاسه پرونده: 88/644       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: آقای مسلم فرهبد       موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره 4/02/302/2/م/ح ـ26/1/1380 و 37/02/302/2/م ـ13/9/1385 مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران        گردش کار: آقای مسلم …