• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۰۲-۲۰۳)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  202« اعمال مقررات ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وقتی است که پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قبلی بوده است»        سؤال ـ فرق بین مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 چیست؟ و آیا می‌توان گفت که مقررات اخیر مقررات سابق را نسخ کرده است؟ نظریه شماره7139/7 ـ 25/9/1383 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه اعمال ماده (1)184 قانون آیین‌دادرسی دادگا…
 • اصلاحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه به شماره 85110484/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه « عوارض حفظ و گسترش فضای سبز » که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 21994 به تاریخ 24/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف دوازدهم  دستور دویست و نود و چهارمی…
 • مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول و حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و اخذ عوارض از کارگزاران بورس در شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه شماره 85116544/8510 به تاریخ 4/11/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول و حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و اخذ عوارض از کارگزاران بورس در شهر تهران» که با قید دو فوریت ارائه و به شماره 23297 به تاریخ 5/11/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ یکشنبه هشتم بهمن ماه سال 1385 اعلام وصول…
 • مجوز اخذ عوارض از موتورسیکلت‌ها در محدوده شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه به شماره 85113310/8510 به تاریخ 25/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه « اخذ عوارض از موتور سیکلت‌ها در شهر تهران» که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 22235 به تاریخ 26/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف دوم  دستور دویست و نود…
 • مجوز اخذ عوارض از موتورسیکلت‌ها در محدوده شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه به شماره 85113310/8510 به تاریخ 25/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه « اخذ عوارض از موتور سیکلت‌ها در شهر تهران» که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 22235 به تاریخ 26/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف دوم  دستور دویست و نود…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کنگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان بوشهرموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه کنگان        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/5/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای کنگان (شامل شهرستانهای کنگان، جم، دیّر و دشتی) را که ت…