• اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۹۴۴۵/ت۴۶۷۶۷هـ                                                              ۱۴/۲/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۴۲/۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۶۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۷۰/ت۲۷۵هـ مورخ ۲۳/۶/…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاقی مصوب در شهر جدید پرند و تغییرات طرح جامع شهر جدید پرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۶۹۴۸                                                                         ۱۰/۲/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع اراضی ۱۲۰۰ هکتاری الحاقی مصوب در شهر جدید پرند  و تغییرات طرح جامع شهر جدید پرند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهـرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲…
 • اصلاح بند (چ) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۹۵۷۰/۴۷۱۸۷                                                                   ۱۴/۲/۱۳۹۲ اصلاح بند (چ) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ  مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری نظر به اینکه در بند (چ) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱، واژه «ناوگان» به صورت واژه «رانندگان» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۷۹۸/ت۳۲۵۶۵هـ                                                              ۱۵/۲/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب نمود: ماده (۱۰) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۷۳۴/ت۳۲…
 • اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۷۹۰/ت۴۸۷۱۳ک                                                             ۱۵/۲/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هـشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصل…
 • تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای ینگی قلعه بالا مرکز بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۷۸۵/ت۴۸۳۳۶ک                                                             ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای ینگی قلعه بالا مرکز بخش قوشخانه شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۴۹۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: روستای ینگی قلعه …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ                                                              ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پی…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۶۸۶                                                                                                                              ۱       شماره۷۷۸۱هـ/ب                                                                        …