• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۷۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ هفتاد و نهم(79) ‌ 4 اسفنـدمــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌  12 محرم‌الحرام‌  1426 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌ 1384 ـ 1383 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ چهارم‌ اسفندماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقیـن‌ قبل‌ از دستـور آقایان‌: عباسعلی‌رستمی‌ثانی‌، فتح‌الله حسنوند، هاشم‌ حجازی‌فر وحمیدرضا فولادگر.4 ـ بیانات‌ ریاس…