• قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۶۷۶۳۴/۴۲۷                                                                        ۷/۱۰/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. ر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر برازجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۲۱۳۴                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر برازجان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرساز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر قائمشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۲۱۶۸                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی  شهر قائمشهر استاندار محترم مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۸/۱…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جاورسیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۲۱۶۶                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جاورسیان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۱۸۸۵                                                                       ۱/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مشهد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ خود و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری بافتهای واجد ارزش مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کانی دینار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۳۰۰/۵۱۸۸۰                                                                      ۱/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کانی دینار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لیلان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۳۰۰/۵۱۹۴۶                                                                      ۱/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لیلان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شرق کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۳۰۰/۵۱۸۹۰                                                                      ۱/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شرق کرمان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی، طرح ج…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر سلماس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۳۰۰/۵۲۱۲۳                                                                       ۳/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر سلماس استاندار محترم آذربایجان غربی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۰۱/ت۵۰۳۰۸هـ                                                         ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۵۳۳۹۱/۹۲ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصویب کرد: آیین‌نامه …
 • افزایش رقم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۸۹۱/ت۵۱۲۱۰هـ                                                         ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ افزایش رقم مندرج در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازما…
 • آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۶۷۲/ت۴۸۳۲۸هـ                                                          ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ وزارت  راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد  شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوس…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲هـ                                                        ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت وزیران در جلسه ۷/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو، نفت و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۹۱ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده مذکو…
 • آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۶۷۱/ت۵۰۸۹۱هـ                                                          ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۴۵۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد بند (۵) الحاقی ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب۱۳۸۰ـ ، آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی نحوه …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاهای فرهنگی موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۱۲۰۶۶۸/ت ۵۱۳۱۳هـ                                                        ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین مصادیق کالاهای فرهنگی موضوع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۸۵۹۰۳/۶۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بود…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۳۸                                                                                                                              ۱       شماره۶۹۴۲۵هـ/ب                                                                      …
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳/۱۰/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی ک…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۳/۱۰/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور…
 • قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۶۷۶۳۴/۴۲۷                                                                        ۷/۱۰/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. ر…