• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۷۷)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  177تعارضی بین مواد 145 و 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجود ندارد.            سؤال ـ با توجه به متن مواد 145 و 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام نمائید که بین دو ماده تعارض وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد چگونه قابل حل است؟ نظریه شماره8262/7 ـ 10/9/1380 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه             ماده145 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مواردی است که تخلف صورت گر…
 • تشکیل بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)             شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه582 مورخ12/2/1385 ماده واحده تشکیل بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهیدعلامه مرتضی مطهری را به شرح ذیل تصویب نمود:            « ماده واحده: به منظور ارتقاء سطح کیفی آگاهی، دانش و بینش عمومی جامعه و شناخت و معرفی جامع شخصیت و تبیین تفکر فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری و مطالعات راهبردی پیرامون مسایل فرهنگی براساس نظریه‌های ایشان بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری تشکیل می‌گردد.»            تب…
 • رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 5/2/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه کیفری همان استان پرونده وحدت رویه ردیف:85/3 هیأت عمومی بسمه‌تعالی حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاتهریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور             احتراماً معروض می‌دارد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده220 آیین دادر…