• مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
               (مصوب جلسه 643 مورخ 22/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)           شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643 مورخ 22/2/1388، براساس مصوبه شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی را به شرح ذیل تصویب نمود:           مقدمه           دستیابی به جامعه‌ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحـقق اندیشـه‌های معمار بزرگ انـقلاب اسلامی رضوان‌الله تعالی علیه و رهنـمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم، و ارتـقای ایران به کشوری توسـعه‌…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصلاح حریم شهر کرمانشاه

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه            شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در پنجمین جلسه سال جاری مورخ11/3/1388، موضوع اصلاح حریم شهر کرمانشاه مصوب جلسه مورخ 16/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرار داد و طبق نقشه پیوست تصویب نمود.…