• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد) شهردار محترم شهر تهران    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 خود موضوع مغایرت اساسی شهر تهران (ار…
 • انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی      با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند 14 ماده 8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون محتوای مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید.…
 • انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی     با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند14 ماده8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی را به‌عنوان معاون امنیت مرکز ملی منصوب‌می‌نمایم. امید است با اتکاء به‌نیروی لایزال‌الهی در راستای تحققاهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ‌نورزید.…
 • انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی       با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند 14 ماده 8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیاراتو اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور      شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، براساس ماده 9 اساسنامه‌ی مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:      • شرح وظایف و اختیارات:      کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور جهت تحقق امنیت فضای مجازی کشور تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات این کمیسیون به شرح زیر است:      1ـ فراهم آو…
 • تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور          شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، در راستای اجرای بند «ب ـ21» پیوست حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود:               تبصره1ـ ساختار کلی فوق پس از یکسال با پیشنهاد دبیر و تصویب شورای عالی قابل بازنگری می‌باشد.          تبصره2ـ ساختار و تشکیلات تفصیلی مرکز م…
 • انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانیو منابع انسانی مرکز ملی     با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند 14 ماده 8 اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید.…
 • تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۱/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، براساس ماده ۹ اساسنامه‌ی مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود: • شرح وظایف و اختیارات: کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور جهت تحقق امنیت فضای مجازی …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی برای بیماران صعب‌العلاج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۵۸۱۵۰/ت ۴۷۲۴۱هـ                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی  برای بیماران صعب‌العلاج وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۲۲۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمود عباس‌زاده مشگینی به عنوان استاندار ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۵۸۲۱۳/ت ۴۸۲۳۸هـ                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمود عباس‌زاده مشگینی به عنوان استاندار ایلام وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۹۶۴۶۹ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور تصویب نمود: آقای محمود عباس‌زاده مشگینی به عنوان استاندار ایلام تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به سازمان ملی استاندارد ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۵۸۱۶۷/ت ۴۸۴۸۷هـ                                                          ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به سازمان ملی استاندارد ایران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور سازمان ملی استاندارد ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۶۱۰ مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجـساله پنجم توسعـه جـمهوری اسلامی ایـران ـ مصـوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: با افزایش یک معاونت به سازمان ملی استاندارد ایران، ت…
 • انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۸/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند۱۴ ماد ه۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی را به‌عنوان معاون ا منیت مرکز ملی منصوب‌می‌نمایم. امید است با اتکاء به‌نیروی لایزال‌الهی در را ستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ‌نورزید . دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان‌بهابادی…
 • انتصاب آقای مهندس جعفر بلوک‌آذری به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۵/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ انتصاب آقای مهندس جعفر بلوک‌آذری به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان مشاور اینجانب و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی ا…
 • تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۳/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور مرکز ملی فضای مجازی کشور شورای عالی فضای مجازی، در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، در راستای اجرای بند «ب ـ۲۱» پیوست حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور را به شرح ذیل تصویب نمود: تبصره۱ـ ساختار کلی فوق پس از یکسال با پیشنهاد دبیر و تصویب شورای عال…
 • انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۴/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ انتصاب آقای مهندس مسعود گرشاسبی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. دبیر شورا…
 • انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۶/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ انتصاب آقای دکتر محمدرضا کشاورزی به عنوان معاون محتوای مرکز ملی با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون محتوای مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان‌بهابادی…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۵۸۱۷۹/ت ۴۸۱۸۷هـ                                                         ۱۴/۸/۱۳۹۱ اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۲۱) و تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم‌ن…
 • انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱۱۸۷/۰۱/ش                                                                       ۳/۸/۱۳۹۱ انتصاب آقای مهندس علیرضا شاه‌میرزایی به عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی رابه عنوان معاون تنظیم مقررات مرکز ملی منصوب می‌نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان‌بهابادی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۴۶۱۹۲                                                                   ۲۵/۷/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد) شهردار محترم شهر تهران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عال…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۱۵۵۷۶۰/ت۴۸۵۲۷هـ                                                             ۹/۸/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادش…