• آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۵۸۸/ت۵۱۸۰۱هـ                                                               ۹/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان انرژی اتمی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۶۰۰                                                                         ۲۹/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۴۴۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص برر…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۴۷۳                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کمه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۵۳۲۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب ط…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۶۰۷                                                                         ۲۹/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بندر امام استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رزوه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۲۴۶۰                                                                         ۲۶/۱/۱۳۹۴ تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رزوه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۸۹۶۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی و تصویب …
 • آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۲۴۷/ت۵۱۸۰۲هـ                                                               ۸/۲/۱۳۹۴ وزارت اموراقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۵) بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون ب…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۴۰۱/ت۵۰۰۹۳هـ                                                             ۱۳/۲/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹/۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه اجرا…
 • آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۵۹۶/ت۵۱۸۱۷هـ                                                                ۹/۲/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امورخیریه هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشو…
 • تصویب‌نامه درخصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ                                                             ۱۰/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه درخصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم  از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب م…
 • تصویب‌نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۹۸۰/ت۵۰۵۳۵هـ                                                             ۱۰/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منطقه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۳۱۷۱/۹۳ مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال ۱۳۸۸ در شرکتهای برق منـطقه‌ای که به استناد بند (۱) مقرره شماره…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۴۰۰/ت۵۱۸۱۳هـ                                                             ۱۳/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۵۴۴۸/۵۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ تصویب کرد: الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون …
 • رأی شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۹۳۵۳۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۹۲/۱۹۰                                                                               ۶/۲/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۷/۱/۱۳۹۴         شماره دادنامه: ۲۳       کلاسه پرونده : ۹۲/۱۹۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم شهلا حسین زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم‌نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شماره ۹۳۵۳۲ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : خانم شهلا حسین زاده به موجب دادخواستی ابطال تفاهم‌نامه مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۴ و نامه شما…