• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۲۷

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ بیست‌ و هفتم‌(27)  10  شهریورمــاه‌  1383 هجری‌شمسی‌ 14 رجب‌المرجب‌  1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ دهم‌ شهریور ماه‌ 1383             فهرست‌ مندرجات :  1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: رضا رحمانی‌، جوادجهانگیرزاده‌، موسی‌الرضا ثروتی‌ و حمیدرضا فولادگر.4 ـ تذکرات‌ نماین…