• تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۹۵۵/۹۳/دش                                                                       ۵/۵/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام (مصوب جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام» که در جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ م…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۹۲۵/۹۳/دش                                                                       ۵/۵/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر (مصوب جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر» که در جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ م…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۹۵۶/۹۳/دش                                                                       ۵/۵/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم (مصوب جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم» که در جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۹۵۷/۹۳/دش                                                                       ۵/۵/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل (مصوب جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل» که در جلسه ۷۴۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌…
 • اصلاح و تکمیل ماده۲ آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۹۵۹/۹۳/دش                                                                       ۵/۵/۱۳۹۳ اصلاح و تکمیل ماده۲ آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس (مصوب جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوبه «اصلاح و تکمیل ماده ۲ آیین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس» که در جلسه ۷۴۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان می…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۱۳۰۳/۵۰۸۹۲                                                                   ۱۱/۵/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۷۱۲/ت۵۰۳۵۵هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ عبارت «تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳» به صو…
 • اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۵۲۰۶۸/ت۵۰۷۰۵هـ                                                              ۱۳/۵/۱۳۹۳ اصلاح تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادرتخصصی) وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۰۸۳/۲۲۸۸۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ معاونت حقـوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: در تبصره الحاقی به ماده (۴) اساسنامه سازمان…
 • قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۹۴۴۲/۲۹۶                                                                       ۳۱/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ ع…
 • آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۱۰۰/۲۸۴۶۳/۹۰۰۰                                                               ۱۳/۵/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ـ ۱۲/۵/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۵/۱۳۹۳ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم ر…