• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بروجرد

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۳۰۰/۲۵۸۱                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بروجرد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ طرح جامع شهر بروجرد مصوب مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان لرستان را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید مفاد صورتجلسات مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ کمیته فنی شماره یک، طرح را ب…
 • اضافه شدن شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۴۵۸۳/ت۵۱۹۱۳هـ                                                             ۱۱/۲/۱۳۹۵ اضافه شدن شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۷۹۴۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد: شرکت گسترش ص…
 • آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۵۱۹۹/ت۵۲۵۳۴هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیوان محاسبات کشور هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی تبصره بند …
 • آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۵ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی ماده…
 • آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۴۵۷۴/ت۵۰۵۵۹هـ                                                             ۱۱/۲/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۵/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی …
 • آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۸۹۷/ت۵۲۱۶۳هـ                                                                ۸/۲/۱۳۹۵ وزارت دادگستری ـ وزارت کشورـ وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه ـ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۸۲۶۹/۰۱/۹۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین­نامه نحوه آموزش اتباع خارجی را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه نحوه آموزش اتباع خارجی ماده۱ـ مدارک معتبر برای ثبت نام اتباع خارجی در مدارس وزارت…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۵۱۸۵/ت۵۳۰۵۷هـ                                                             ۱۲/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۸۰/۵۶ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد: الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۱۳۸۹۴/ت۵۲۳۱۴هـ                                                               ۸/۲/۱۳۹۵ تصویب‌نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۱/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۴۷/و مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱) ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و…
 • نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۶۷۴۰هـ/ب                                                                           ۸/۲/۱۳۹۵ نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۶۰                                                                                                             ۱     حجت‌الاسلام وال…
 • اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۵۹۷۷/۴۴۵                                                                           ۵/۲/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه شماره ۳۷۳۳/۴۴۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ در مورد قانون سنجش و پذیرش دانشجـو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عـالـی کشـور، مـاده (۷) قانـون مـذکـور که از قلـم افتـاده بود بـه شـرح زیر ابلاغ می‌گردد: «ماده۷ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط شورا تهیه می‌شود و به ت…
 • قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس

  جمعه 17 اردیبهشت 1395 21:04
  شماره۶۹۳۶/۵۶۰                                                                           ۸/۲/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۵۰۱/۵۱۴۴۵ مورخ ۱۷ /۱/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) ق…