• آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۶۴۱۸/ت۴۹۷۱۲هـ                                                            ۱۲/۸/۱۳۹۲ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئـت وزیران در جلـسه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ بـنا به پیـشنهاد مشـترک شماره ۱۰۰/۲۰/۲۴۷۹۹/۹۲ مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قا…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۵۸۹۵/ت۴۹۸۳۰هـ                                                           ۱۲/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای اسماعیل جبارزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جها…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۵۸۹۳/ت۴۹۸۳۲هـ                                                           ۱۲/۸/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد میرمحمدی  به عنوان استاندار یزد وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای سیدمحمد میرمحمدی به عنوان استاندار یزد تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۷۸۳                                                                                                                              ۱       شماره۴۸۴۸۸هـ/ب                                                                      …
 • اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۴۳۵۰۸/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۸/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۳۳۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۴۳۳۶۸/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۸/۱۳۹۲ اصلاحیه آئی…
 • آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰/۴۳۵۱۳/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۸/۱۳۹۲ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «مراقبت بعد از خروج معتادان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث   شماره۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰                                                              ۱۲/۸/۱۳۹۲ آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مقدمه مراق…