• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مهاباد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم آذربایجان غربیموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه مهاباد       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/5/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مهاباد (شامل شهرستانهای مهاباد و سردشت) را که توسط این وزارتخانه‌ و در اجرای بندهای …