• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی‏

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان مرکزی موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه جنوب شرقی‏         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ‏ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، ‏منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت ‏محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ‏مورخ 2/5/1385؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرقی استان مرکزی (شامل ‏شهرستانهای محلات، خمین، دلیجان) را که توسط ا…