• قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۱۹۴۰/۴۱۰                                                                   ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۴۹۵۴۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) ‌‌قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل ‌کشور که به عنوان لایحه به مجلس ‌شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلام…
 • آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۳۳۰۹/ت۴۸۴۶۳هـ                                                         ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۳۸۷۰ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۱ وزارت راه و شـهرسازی و به استناد ماده (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۲۸ـ ، آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و ترب…
 • تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۳۳۰۲/۴۹۸۵۴                                                               ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیئت امنای حـساب ذخیره ارزی در جـلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره ۲۳۵۲۹۲/۹۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و در …
 • تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۸۳۳۱۵/ت۵۰۰۷۹ک                                                         ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کشور وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱/۸/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ ـ تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنع…