• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۶۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و شصت‌ و پنجم‌ 23 مـهـر مـــاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ (365) 18 شعبان‌المعظم‌ 1424 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و سوم‌ مهرماه‌ 1382         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: باقر امامی‌ و محمد عباسپور.4 ـ بیانات‌ نایب‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ ا…