• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳ ۲۸۶ شماره پرونده ۱۲۱۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع‌الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟ نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۳   نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آیین‌نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادرگردیده، …
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ۴/۱۲/۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۰۰۸۹/۵۱۳۴۸                                                                 ۹/۱۲/۱۳۹۳ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظربه اینکه درجدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مربوط به تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ در ستون اشخاص بدهکار به دولت، عبارت«شرکت توسعه اعتماد مبین» به صورت «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)» تحریر گردیده است، لذا مراتب جهت اصلا…
 • اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ                                                         ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ ـ تصویب کرد‌: آیین‌نامه میـزان و نحـوه دریافت حق عـضویت در صندوق ضمـانت سپرده‌ها موضوع…
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۰۸۰۱/ت۴۶۸۳۸هـ                                                    ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیأت‌وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۳۲/۰۲۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۶) ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش …
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۴۱                                                                                                                              ۱       شماره۸۴۱۰۰هـ/ب                                                                       ۴/…
 • تصویب‌نامه در خصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۵۰۴۹۶/ت۵۱۶۳۳ک                                                         ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی  به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ‌ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:  آقای حمید…