• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۰۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه دویست و چهارم(204)  25  اسفند‎ماه 1384 هجری‎شمسی 15  صفرالمظفر 1427 هجری‎قمری  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم  1385 ـ 1384            فهرست مندرجات:     1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت اربعین حسینی‏، آغاز سال جدید‏، پایان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1385و حمله اسرائیلی‎ها به زندان اریحا.4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولا…
 • رأی شماره۸۳۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه تملک اراضی شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             تاریخ: 21/12/1384           شماره دادنامه: 833           کلاسه پرونده: 81/122           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای سیدامیر محمودانوار.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ1 ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/99 موضوع شکایت آقای امیر محمودانوار به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته، صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات مشتکی عنه در خصوص تملک پلاک ثبت…
 • رأی شماره ۸۴۳ الی۸۴۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده۲ بند (ب) ماده۵، تبصره۵ ماده۷ و ماده ۸ اصلاحیه ....

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 843 الی846 مورخ 21/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده2 بند (ب) ماده5، تبصره5 ماده7 و ماده 8 اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب‌نامه شماره 37127/ت22905هـ مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران            تاریخ: 21/12/1384           شماره دادنامه: 843 الی 846                      کلاسه پرونده: 80/470، 83/635 و 751، 84/51           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقایان 1ـ فریبـرز میرزاحسابی تولیت موقو…
 • رأی شماره۸۳۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیونهای ماده۱۰۰ قانون شهرداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             تاریخ: 21/12/1384           شماره دادنامه: 832           کلاسه پرونده: 80/440           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: شرکت ساختمانی پاکان.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/15 موضوع شکایت آقای اکبر احمدی‌زاده به طرفیت شهرداری منطقه 11 تهران به خواسته رسیدگی به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 692 …
 • رأی شماره۸۴۹ ـ ۸۵۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره ۳۶۵۰/۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ سازمان بازنشستگی ..

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره849 ـ 850 مورخ 21/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگی کشوری            تاریخ: 21/12/1384           شماره دادنامه: 849 ـ850           کلاسه پرونده: 80/296، 305           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقایان 1 ـ اسماعیل حق پرست 2 ـ اسماعیل وطنی.           موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگی کشوری.           مقدمه: شکات به شرح دادخواسته…
 • رأی شماره۸۴۸ ـ۸۴۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             تاریخ: 21/12/84           شماره دادنامه: 848 ـ 847           کلاسه پرونده: 80/131، 132           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: معاون توسعه مدیریت و منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 10، 11 و 19 بدوی و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1946 موضوع شکایت آقای مصطفی شکیب‎نیا به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب…
 • رأی شماره ۸۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر به صورت کشت موقت به کشاورزان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 21/12/1384           شماره دادنامه: 851           کلاسه پرونده: 77/442           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای محمدجواد مهر.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ1ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/480 و 82/388 موضوع شکایت محمدباقر، خسرو، زهرا و شیرین بهبهانی به طرفیت ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین سازمان امور اراضی به خواسته صدور حکم بر لغو و ابطال تصمیما…
 • رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             پرونده وحدت رویه ردیف:83/16 هیأت عمومی بسمه‌تعالیحضرت آیت‌الله مفید موحد دامت برکاتهریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور            احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده47 قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر گردیده…