• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان‌دهی مناطق نمونه گردشگری و شیوه‌نامه آن

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۳۸۲۱۰                                                                          ۱۱/۷/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامان‌دهی مناطق نمونه گردشگری و شیوه‌نامه آن معاون محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴ با توجه به لزوم تغییر رویکرد و ایجاد اصلاحات برای استفاده و تقویت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود گردشگری و با توجه به بند ۱ ماده ۱ و قسمت د بند ۱ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آ…
 • مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلفچگان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۳۷۹۵۷                                                                       ۱۱/۷/۱۳۹۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلفچگان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معمار…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۳۵۵۴/ت۵۲۰۶۶هـ                                                                 ۱۰/۸/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۲۰۰۴۳/۹۴ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۴۷/ت۵۱۸۰۲هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می‌ش…
 • اصلاح تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استانها

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۳۵۵۶/ت۵۲۵۱۲هـ                                                                ۱۰/۸/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استانها وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۳۴۵۶/۲۴۱۴۳ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس…
 • اصلاح جزء (د) بند (۲) برنامه جامع بهره‌وری کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۳۵۷۵/ت۵۲۵۰۱هـ                                                                ۱۰/۸/۱۳۹۴ اصلاح جزء (د) بند (۲) برنامه جامع بهره‌وری کشور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان ملی بهره‌وری ایران هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۱۴۱۷/۲۳۹۶۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: عبارت «این تعریف مانع اعمال قانون کار و سایر قوانین مربوط به تعیین حداقل سن جهت بکارگماری نمی‌باشد.» به انتهای جزء (د) بند …
 • اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۳۶۰۶/ت۵۲۵۲۲هـ                                                                 ۱۰/۸/۱۳۹۴ اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دادگستری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ‌ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان میراث فرهنگی، صنا…
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ                                                                ۱۰/۸/۱۳۹۴ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام…
 • رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از املاک، خلاف قانون است و ابطال می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۳/۴۳۶                                                                                   ۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۲۱/۷/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۸۰     کلاسه پرونده : ۹۳/۴۳۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت فولاد مبارکه اصفهان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات گردش کار : شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه اصفهان در خصو…
 • رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۳/۷۰۴                                                                                     ۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۲۱/۷/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۷۹     کلاسه پرونده : ۹۳/۷۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : اداره کل حقوقی دعاوی بانک ملی ایران به موجب درخواستی که به شماره …
 • رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲ ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹ـ ۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می‌شود

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۲/۵۲۴                                                                                    ۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۱/۷/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۸۸۱     کلاسه پرونده: ۹۲/۵۲۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک توسعه تعاون موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۹ مصوبات شماره ۱۸۳۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ و ۲۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرمان ۲ـ ابطال بندهای ۱ الی ۶ از ماده ۱۸ مصوبات شماره ۲۳۷۹ـ۷/۱۱/۱۳۸۶ و ۲۱۴۱ـ۲۴/۱۰/۱۳۷۷ شورای اسلامی شهر کرمان گردش کار: آقای مهدی محمدی …