• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۲۳۸

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ جلسه دویست و سی‌ و هشتم 21  تیــرمـاه 1385 هجری‎شمسی (238) 16 جمادی‌الثانی 1427 هجری‎قمریمشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی     دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم  1386 ـ 1385 فهرست مندرجات: 1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدیونس موسوی‌سرچشمه، ولی آذروش، حسن کامران‌دستجردی و خانم مهرانگیز مروتی.4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسؤولان اجرایی کشور.5 ـ تذکـر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آ…