• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۱۰۲

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و دوم‌(102)31 فروردین‌ماه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 11 ربیـع‌الاول‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ سی‌ و یکم‌ فروردین‌ماه‌ 1384          فهرست‌ مندرجات:   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌:احمد پیش‌بین‌، عادل‌آذر، رجب‌ رحمنی‌ و جواد سعدون‌زاده‌.4 ـ تذکرات‌ نمایندگان‌ مردم‌ در …