• مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۱۵۱

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْمِ‎اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏  جلسه یکصد و پنجاه و یکم(151) 20 مهــرمــاه 1384 هجری‎شمسی 8 رمضان‎المبارک 1426 هجری‎قمری  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی    دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم1385 ـ 1384صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم مهرماه 1384            فهرست مندرجات:   1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‎الله مجید.3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: علی مؤیدی، هاشم حجازی‎فر، بهمن محمدی و ولی‎الله شجاع‎پوریان.4 ـ تذکـرات نماینـدگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مس…