• قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

    شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۳۰۵۶۰                                                                                ۶/۶/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امرصادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجان…
  • تصویب‌نامه درخصوص تعیین خدمات حرفه‌ای در داروخانه‌ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت

    شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره۱۱۲۸۶۹/ت۴۷۱۱۲هـ                                                              ۶/۶/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین خدمات حرفه‌ای در داروخانه‌ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و شورای عالی بیمه سلامت و به استناد بند «هـ» ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تص…