• مصوبه « سند نهضت مطالعه مفید»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی       مصوبه « سند نهضت مطالعه مفید» که بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، در جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود.       مقدمه:       نقش والا و حساس مطالعه در تکامل فردی و اجتماعی که در نهایت به پرورش ابعاد کمال‌آفرین و آسمانی روح بشر نیل می‌کند، انکارناشدنی است. در بیان اهمیت بنیادین کتاب و کتابخوانی همین بس که خداوند نخستین خطا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان اصفهان       پیرو نامه شماره 35118/310/300 مورخ 20/7/1388 موضوع اعلام مصوبه مورخ 19/5/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه شماره 36695/300 مورخ 5/8/1388، به استحضار می‌رساند:       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 5/11/1388، پیرو صورتجلسه مورخ 19/5/1388 خود و ضمن استماع گزارش بازدید هیأت اعزامی به کاشان، طرح جامع شهر کاشان را مورد بررسی قرار داد و با الحاق مناطق پیشنهادی هیأت اعزامی و همچنین محدوده طرح هادی مصوب روستاهای خزاق و طاهرآباد و شهرک 22 به…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میرجاوه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر میرجاوه در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:تأسیسات مرزی، گمرک، بازارچه مرزی و... روی نقشه حریم شهر مشخص گردد و جهت تدقیق حریم شهر مختصات نقاط بیشتری در نقشه حریم ارائه شود.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال…