• رأی شماره ۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سلب برخی از حقوق استخدامی به لحاظ عدم تقاضای بازخریدی و بازنشستگی در مهلت تعیین‌شده خلاف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  قانون می‌باشد        تاریخ: 22/1/1390               شماره دادنامه: 11                کلاسه پرونده: 88/606       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای محمدحسن غلامعلی تهرانی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری.       گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی حذف و ابطال ماده 4 دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات اختیاری به شماره 29/44 مورخ 11/7/1385 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‎دارد:       «…
 • رأی شماره ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع خلاف قانون می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 29/1/1390              شماره دادنامه: 14               کلاسه پرونده: 87/692       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج.       گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته: شورای اسلامی شهر کرج در سی ‎و دومین جلسه رسمی خود به تاریخ 25/6/1386 بدون در نظر گرفتن رسالت و وظایف مجری ذیصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجری ساختمان تا سقف 1750 …
 • رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض دادنامه شماره ۹۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی و عدم ابطال جزء ب از قسمت امورمتفرقه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  دستورالعمل اجرایی ماده6 قانون حمایت از حقوق معلولان        تاریخ: 18/11/1389             شماره دادنامه: 524               کلاسه پرونده: 89/779       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       متقاضی: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح.       موضوع خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال دادنامه شماره 908 مورخ 17/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       گردشکار: در پرونده کلاسه 88/729 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره 908 مورخ…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زهره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستاندر اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر زهره در جلسه مورخ 8/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…