• تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۹۴۹۳/۹۳/دش                                                                     ۱۵/۷/۱۳۹۳ تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی ماده واحده «تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۳ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: ال…
 • اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۸۱۶۷/ت۵۰۳۰۶هـ                                                               ۴/۸/۱۳۹۳ اصلاح جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد: جدول‌های زیر جایگزین جدول…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی «طرح کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک ـ گواتر»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۸۶۸۷۵/ت۵۱۱۵۹هـ                                                             ۳۰/۷/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی «طرح کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک ـ گواتر» وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد…
 • رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۳/۵۷۸                                                                        ۲۷/۷/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۷/۷/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۱۲۸       کلاسه پرونده : ۹۳/۵۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد مقدوری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقـای محمد مقـدوری به موجب درخـواستی که به شـماره ۲۰۰/۵۲۱۵۱/۲۸۵/۹۰۰۰ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: به استحضار می‌رساند از آنجا که …
 • رأی شماره ۱۲۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۳/۶۴۰                                                                           ۴/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۲۴۹      کلاسه پرونده : ۹۳/۶۴۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۷۷/۲۱۲/د ـ۲/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره۱۵۴۳ـ …
 • رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/۱۲۷۰                                                                        ۴/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۲۱۸     کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام: احت…