• رأی شماره‌های ۲۴۹ـ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 21/6/1390      شماره دادنامه: 250ـ 249       کلاسه پرونده: 87/512 و 511       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: آقای رحیم قهرمان زاده اقدم       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 12 و تبصره 2 ماده 33 و بندهای 1 الی 6 ماده 32 آیین‎نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1356 هیأت وزیران       گردش کار: آقای رحیم قهرمان زاده اقدم به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال ماده 12 و تبصره 2 ماده 33 و بندهای یک الی 6 ماده 32 آیین‎نامه …
 • رأی شماره ۲۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران خارج از کشور شاغل در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         در کشورهای دارای شرایط ویژه، مصرح در فهرست مندرج در مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386مجازاست                                                                 تاریخ دادنامه: 21/6/1390    شماره دادنامه: 254       کلاسه پرونده: 90/532     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای علی‎اصغر یزدانی، رییس مرکز امور بین‎الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام وزیر …
 • رأی شماره ۲۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          به مأخذ مقرر در مصوبه                                            تاریخ دادنامه: 21/6/1390   شماره دادنامه: 252      کلاسه پرونده: 88/950      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: شرکت سرزمین موجهای آبی مشهد با وکالت آقای حسین صفّار      موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبه جلسه مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد      گردش کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبه جلسه  مورخ 6/6/1385 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در توض…
 • رأی شماره ۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محدودیت زمانی (نیمسال اول تحصیل) جهت ارائه ریزنمرات تائیدشده واحدهایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  که پذیرفته شده جدید، تقاضای کتبی خود را برای تطبیق آنها ارائه کرده است، خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می‌باشد         تاریخ دادنامه: 21/6/1390  شماره دادنامه: 253   کلاسه پرونده: 89/509      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای منصور شاه حسینی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 11 ماده 55 آیین‎نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات 11/2/1381 شورای دانشگاه پیام نور      گردش کار: آقای منصور شاه حسینی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال تبصره 11 ماده 5…
 • مصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 695 مورخ 15/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگیمصوبه « انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات» که در جلسه 695 مورخ 15/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:ـ « حجه‌الاسلام والمسلمین آقای محمد محمدیان برای مدت دو سال به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات، انتخاب می‌شود.»…
 • مصوبه « تشکیل دانشگاه ویژه فرهنگیان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورشنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌هاماده واحده « تشکیل دانشگاه ویژه فرهنگیان» که در جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.ماده واحده ـ « دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش بوده و مطابق ضوابط، مقررات و استانداردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت هیأت امنایی تشکیل می‌شود.تبصره1ـ این دانشگاه به تعداد مر…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایلام» که در جلسه 694 مورخ 4/5/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 27/4/1390 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌شود:« آقای دکتر خیرالله اسدالهی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عـنوان رئیـس دانشـگاه عـلوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی ایلام، انتخاب می‌شود.»…